Wednesday, September 21, 2016

ชายตาบอดทั้งหกกับช้าง

ณ หมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้านหนึ่ง มีชายตาบอด 6 คน เป็นเพื่อนรักกัน อยู่มาวันหนึ่งมีช้างตัวหนึ่งได้เดินหลงทางเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเขา ชายตาบอดทั้ง 6 ได้ยินเสียงและได้กลิ่นของช้างเมื่อมันเดินมาใกล้ๆ ชายตาบอดทั้ง 6 อยากรู้เหลือเกินว่าเจ้าสิ่งนี้มันหน้าตาเป็นอย่างไร

ชายตาบอดคนที่หนึ่ง จับที่ ตัวช้าง เขารู้สึกได้ถึงความแข็งและกว้าง เขาจึงพูดขึ้นว่า ช้างเหมือน กำแพง

ชายตาบอดคนที่สอง จับที่ งาช้าง เขารู้สึกว่ามันแหลม เขาจึงบอกว่า ช้างเหมือน หอก

ชายตาบอดคนที่สาม  จับที่ งวงช้าง เขารู้สึกว่ามันยาว เรียวๆ และกระดุกกระดิกได้ เขาจึงบอกว่า ช้างเหมือน งู

ชายตาบอดคนที่สี่ จับที่ ขาช้าง เขารู้สึกว่ามันหนา ขรุขระ และแข็ง เขาจึงบอกว่า ช้างเหมือน ต้นไม้

ชายตาบอดคนที่ห้า จับที่ หูช้าง เขารู้สึกว่ามันบาง และพะเยิบๆ เขาจึงบอกว่า ช้างเหมือน พัดลม

ชายตาบอดคนที่หก จับที่ หางช้าง เขารู้สึกว่ามันยาว เรียวๆ และแข็งแรง เขาจึงบอกว่า ช้างเหมือน เชือก

ชายตาบอดทั้งหกเริ่มโต้เถียงกันลั่นหมู่บ้าน แต่ละคนต่างก็ไม่มีใครฟังใคร และคิดว่าสิ่งตัวเองคิดเท่านั้นที่ถูกต้อง ที่คนอื่นคิดไม่ใช่ ไม่ถูกต้อง

มันเหมือนกำแพง
ไม่ใช่ มันเหมือนหอก ต่างหาก 
ไม่ใช่ มันเหมือนงู ต่างหาก

เมื่อเวลาล่วงเลยไป มีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ยินเสียงชายตาบอดทั้งหกโต้เถียงกัน จึงได้เดินเข้ามาใกล้ๆ และพูดขึ้นว่า

พวกท่านกำลังทะเลาะกันเรื่องอะไรหรือ 

พวกท่านรู้ไหมว่า ที่พวกท่านทั้งหกน่ะคิดถูกต้องในบางส่วนเท่านั้น พวกท่านได้จับส่วนของช้างคนละส่วนที่แตกต่างกัน และส่วนต่างๆ ของช้างเหล่านั้นนั่นแหละรวมกันเป็นลักษณะของตัวช้าง 1 เชือก

ชายตาบอดทั้งหกได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกประหลาดใจและได้เลิกทะเลาะกัน พวกเขาเข้าใจแล้วว่าถ้าหากพวกเขาเอาสิ่งที่พวกเขาคิด สัมผัส หรือสังเกตได้มารวมกัน พวกเขาก็จะได้ภาพรวมที่แท้จริงของสิ่งนั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
คนเราอย่ามองอะไรในแง่มุมของตัวเองแต่เดียว ควรรับฟังความเห็นของคนอื่นๆ ด้วยและช่วยกันคิดวิเคราะห์ จึงจะมองเห็นภาพรวมที่เป็นจริง จะได้ไม่ทะเลาะกันเหมือนชายตาบอดทั้งหกคนนี้

เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/129267451777737139/ 

No comments:

Post a Comment