Saturday, November 8, 2014

ลูกแกะอยากมีเขา 
นานมาแล้วในป่าของเทพเจ้า ยังมีลูกแกะตัวหนึ่งเป็นเพื่อนกับม้ายูนิคอนผู้งามสง่าประจำป่าแห่งนี้

ทุกครั้งที่ลูกแกะมองเห็นเงาของตัวมันเองในน้ำ มันก็นึกอิจฉาที่ม้ายูนิคอนมีเขาอันสวยงาม ซึ่งมันเองอยากจะมีบ้างเหมือนกัน แต่เทพเจ้าไม่ประทานเขาให้แก่มัน

วันหนึ่ง ลูกแกะอดรนทนไม่ได้จึงไปพูดกับม้ายูนิคอนว่า ตนอยากที่จะได้เขาของม้ายูนิคอนมาเป็นของตัวเองบ้าง ม้ายูนิคอนยิ้ม แล้วบอกลูกแกะให้ไปขอกับเทพเจ้า

  
และเมื่อลูกแกะไปขอเขาจากเทพเจ้า ด้วยความหมั่นไส้ เทพเจ้าอยากจะสอนให้ลูกแกะรู้จักความพอดี จึงขอยืมเขาของม้ายูนิคอนมาให้แก่ลูกแกะตามที่ปรารถนา

หลายวันต่อมา ลูกแกะเริ่มสำนึกว่าตนเองคิดผิดเสียแล้วที่คิดมีเขา เพราะมันทั้งหนักและเกะกะ จะทำอะไรที่เหมือนเดิมก็ไม่ถนัด ดังนั้น มันจึงไปบอกเอาเขาคืนกับม้ายูนิคอน

เมื่อเทพเจ้าเห็นลูกแกะสำนึกผิด ก็เอาเขาไปคืนแก่ม้ายูนิคอน จากนั้นมา ลูกแกะไม่เคยนึกอยากที่จะมีโน้นมีนี่อีกเลย มันพอใจที่จะเป็นเพื่อนกับม้ายูนิคอนเหมือนเดิม

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่

No comments:

Post a Comment